ADAM
Sortuj wedug: tytuu, autoramalejco

JAN PAWE II NA DATOWNIKACH OKOLICZNOCIOWYCH WIATA 1978-2008

Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz, Piotr Niewczas
Katalog Jan Pawe II na datownikach okolicznociowych wiata to due wydarzenie kulturalne, spoeczne i religijne. Jego warto i rang doceni potomni, gdy zdadz sobie spraw, jak wielki wysiek zosta podjty przez autorów oraz jak wspaniae przyniós on rezultaty. Nie jest to ksika ... wicej »
CENA: 26.25 z

Archiwum Polityczne Generała Józefa Hallera

ARCHIWUM POLITYCZNE GENERAŁA JÓZEFA HALLERA Wybór i opracowanie: Marian M. Drozdowski, Xymena Pilch-Nowakowska Publikacja zawiera wiele nieznanych i mniej znanych materiałów źródłowych rozbudowujących biografię gen. J. Hallera. Są wśród nich zarówno wypowiedzi samego bohatera ... wicej »
CENA: 39.90 z

BENEDYKT XVI w Ojczyźnie Jana Pawła II.

Zawarte w publikacji kalendarium prezentuje najważniejsze momenty w biografii Ojca świętego, a załączone dokumenty – najdonioślejsze wypowiedzi charakteryzujące wzajemne relacje pomiędzy Janem Pawłem II i jego następcą. Z pierwszą wizytą duszpasterską będzie gościł w naszym kraju ... wicej »
CENA: 19.00 z   5.15 z

BENEDYKT XVI. Trwajcie mocni w wierze. Homilie - Modlitwy - Przemówienia. Polska 2006.

Książka zawiera jedyny kompletny zbiór publicznych wystąpień Benedykta XVI oraz przyjmujących go dostojników kościelno - państwowych wraz z homiliami Papieża i pełną liturgię Mszy świętej odprawianej na krakowskich Błoniach. To wymowne dokumenty kolejnych dni niezapomnianej pielgrzymki ... wicej »
CENA: 15.00 z   10.40 z

ODSZED PASTERZ WIELKI

Pod redakcj o. Gabriela Bartoszewskiego OFMCap
Odejcie Ojca witego Jana Pawa II z tej ziemi, byo wydarzeniem nie tylko doczesnym, eschatologicznym, ale w jakim sensie teologicznym. Na wiadomoc o mierci tego Papiea "wiat wstrzyma oddech". Wielu Polaków z potrzeby serca chciao wyrazi swoje duchowe przeycia i uczucia. ... wicej »
CENA: 10.50 z

BOGOSAWIONY KSIE. Beatyfikacja ks. Augusta Czartoryskiego.

Praca zbiorowa pod red. Bp. Bohdana Bejze
25 kwietnia 2004 roku papie Jan Pawe II dokona aktu beatyfikacji sugi Boego ks. Augusta Franciszka Czartoryskiego (1858-1893), salezjanina pochodzcego z arystokratycznego rodu Czartoryskich. Jego witobliwe ycie i mier przypady w epoce, w której Polska nie widniaa na mapie Europy. W ... wicej »
CENA: 10.50 z   10.00 z

BOY ARCHITEKT - B. Honorat Komiski, kapucyn

Praca zbiorowa pod red.: Gabriela BartoszewskiegoOFMCap
W pitnast rocznic beatyfikacji o. Honorata Komiskiego przedstawiamy czytelnikowi, popularnonaukowe opracowanie jego ycia i dziea. Bazuje ono na drukach i zasobach rkopimiennych przechowywanych w Archiwum Wicepostulatora Sprawy Kanonizacji b. o. Honorata Komiskiego w Warszawie. Publikacja ... wicej »
Nakad wyczerpany

Św. Ojciec Pio i Jan Paweł II. W nurcie Bożego miłosierdzia.

Najnowsza książka znanego popularyzatora Biblii poświęcona jest dwóm wybitnym osobistościom Kościoła - św. o. Pio i papieżowi Janowi Pawłowi II, których drogi życiowe przecięły się tylko jeden raz - w 1947r. podczas studiów młodego Karola Wojtyły w Rzymie. Autor z wielkim pietyzmem ... wicej »
CENA: 25.00 z   10.40 z

W DRODZE NA OTARZE - 40 spotka z Janem Pawem II

Spotkania autora z Karolem Wojty, póniej Janem Pawem II. Od roku 1958, a po ostatnie lata pontyfikatu i po mierci Papie. Róne czasy, róne miejsca i zmieniajca si rzeczywisto wiata. Osobiste refleksje, ale na tle caego Kocioa. Ksika wzbogacona du iloci ... wicej »
1 2010
CENA: 24.90 z

DROGA JANA PAWA II DO DOMU OJCA.

WYDANIE OKOLICZOCIOWE
By przeledzi drog przysz, trzeba wiedzie skd si wyszo. Te sowa C. Kamila Norwida ukazuj warto korzeni, skd kadego z nas ród si wywodzi, w jakim rodowisku si yje i na jakich zasadach opiera. Wanie od tej strony Autor opisuje wejcie Karola Wojtyy na drog do domu Ojca i zmierzanie ... wicej »
CENA: 25.00 z   20.00 z

CAUN TURYSKI - milczcy wiadek mki, mierci i zmartwychwstania

Tytu tej drugiej publikacji (po ksice „Spór o Caun Turyski”) o Caunie, ukazujcej si w Oficynie „Adam” nadaa wypowied Jana Pawa II. W homilii goszonej w Turynie w 1980 r. nazwa t relikwi „wiadkiem Mki, mierci i Zmartwychwstania Chrystusa. wiadkiem ... wicej »
1 2011
CENA: 24.90 z

JANA PAWA II - DROGA DO WITOCI. Myli Ojca witego na kady dzie roku

Ksika rozwija wtek witoci Jana Pawa II wedug cnót wiary, nadziei i mioci. Ten gówny temat poprzedza swoisty prolog o witoci, zatytuowany wezwaniem Ojca witego: „witymi bdcie!". Obok tych treci, przekazujcych posug pastersk Jana Pawa II w latach ... wicej »
1 2011
CENA: 27.30 z

ZNACZENIE KARDYNAA STEFANA WYSZYSKIEGO DLA WSPӣCZESNEGO KOCIOA

Niniejsza publikacja pozwoli czytelnikowi bliej pozna osobowo Prymasa Stefana Wyszyskiego i jego roli w historii Kocioa. Bo jak piknie powiedzia Ojciec wity -"takiego Prymasa Bg daje raz na tysic lat". Boa Opatrzno w kadej epoce powouje tytanw ducha. Jednym z nich by kardyna Stefan ... wicej »
CENA: 8.00 zChwilowo niedostpna

BOGOSAWIONY JAN PAWE II. Droga do witoci

Pene kalendarium ycia Karola Wojtyy - póniej Jana Pawa II, wzbogacone licznymi fotografiami dokumentujcymi dugie i owocne ycie Papiea-Polaka ... wicej »
1 2011
CENA: 6.93 z

MISTYCZKI NIEPODLEGŁEJ POLSKI 1918-2018. Przesłanie Jezusa

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie, liczące w sumie opisy życia mistycznego 26 mistyczek posłuży procesowi odkrywania wielkości i aktualności doświadczeń Boga. Albowiem ich droga życia wiodła przez wiele doświadczeń, przez które prowadził je Bóg (noce ciemności), one zaś pozostawiły ... wicej »
1 2018
CENA: 27.00 z

WITO UBOGICH WIATA Duchowo b. Teresy z Kalkuty

Najnowsza ksika ksidza profesora Stanisawa Urbaskiego, wybitnego znawcy duchowoci i teologii mistycznej, tym razem powiecona jest jednej z najznakomitszych kobiet XX wieku - matce Teresie z Kalkuty, któr papie Jan Pawe II zaledwie po 5 latach procesu beatyfikacyjnego wyniesie do chway ... wicej »
CENA: 12.00 z

SOKӣKA I INNE CUDA EUCHARYSTYCZNE NIE TYLKO W POLSCE

Ksika dotyczy cudu eucharystycznego w Sokóce, który zadziwi Koció w naszej Ojczynie i odbi szerokim echem poza granicami kraju. Stao si to l2 padziernika 2008r. W kolegiacie w. Antoniego podczas Mszy w. Kapan przy udzielaniu komunii, nieopatrznie upuci hosti. Podniós ... wicej »
1 2013
CENA: 12.90 z

MISTYCZNY WIAT DUCHA - Kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej

Wydanie drugie poprawione i uzupenione, przygotowane zostao specjalnie na okoliczno aktu kanonizacji siostry Faustyny. Zawiera pen i wnikliw charakterystyk przey i wizji mistycznych tej pokornej zakonnicy. Autor przeprowadzi systemow analiz oraz interpretacj zjawisk mistycznych, które ... wicej »
drugie poprawione i uzupenione
CENA: 17.00 z

WICI I BOGOSAWIENI. Czy znasz swojego patrona

Ksika prezentujca witych i bogosawionych w ukadzie Roku Kocielnego. Tre mojej ksiki przebiega zgodnie z kalendarzem roku liturgicznego, a wic rozpoczyna si Adwentem, aby w dalszej kolejnoci uwzgldnia okres Boego Narodzenia, Zwyky, Paschalny i znów Zwyky. W tych okresach ... wicej »
1 2010
CENA: 18.90 z
[1] [2] [3] [4] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.