ADAM
Sortuj wedug: tytuu, autorarosnco

ZEW KU IV RP

Tom I (581 stron) zawiera zarys historii starań o budowę Kurhanu Obrońców Warszawy w Olszynce Grochowskiej. Są to głównie dokumenty i fotografie historyczne z komentarzem. Tom II (176 stron) jest pełnym projektem architektoniczno-inżynierskim Kurhanu. Poświęcony on został pasji Autora ... wicej »
1 2014
CENA: 75.00 z

PAPIE, JAKIEGO NIE ZNAMY - Pika nona – kajaki – narty – gry

Ksika, wydana w formie reportaowej, przedstawia osob Karola Wojtyy od dziecistwa a do wyboru na Stolic Piotrow w kontekcie Jego zamiowania do turystyki i sportu, od których nie odstpi po wyborze na Urzd Piotrowy. Autor z wielk kultur i rzetelnoci przeledzi szlaki turystyczne ... wicej »
CENA: 15.75 z

WICI I BOGOSAWIENI. Czy znasz swojego patrona

Ksika prezentujca witych i bogosawionych w ukadzie Roku Kocielnego. Tre mojej ksiki przebiega zgodnie z kalendarzem roku liturgicznego, a wic rozpoczyna si Adwentem, aby w dalszej kolejnoci uwzgldnia okres Boego Narodzenia, Zwyky, Paschalny i znów Zwyky. W tych okresach ... wicej »
1 2010
CENA: 18.90 z

WITO UBOGICH WIATA Duchowo b. Teresy z Kalkuty

Najnowsza ksika ksidza profesora Stanisawa Urbaskiego, wybitnego znawcy duchowoci i teologii mistycznej, tym razem powiecona jest jednej z najznakomitszych kobiet XX wieku - matce Teresie z Kalkuty, któr papie Jan Pawe II zaledwie po 5 latach procesu beatyfikacyjnego wyniesie do chway ... wicej »
CENA: 12.00 z

SOKӣKA I INNE CUDA EUCHARYSTYCZNE NIE TYLKO W POLSCE

Ksika dotyczy cudu eucharystycznego w Sokóce, który zadziwi Koció w naszej Ojczynie i odbi szerokim echem poza granicami kraju. Stao si to l2 padziernika 2008r. W kolegiacie w. Antoniego podczas Mszy w. Kapan przy udzielaniu komunii, nieopatrznie upuci hosti. Podniós ... wicej »
1 2013
CENA: 12.90 z

MISTYCZNY WIAT DUCHA - Kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej

Wydanie drugie poprawione i uzupenione, przygotowane zostao specjalnie na okoliczno aktu kanonizacji siostry Faustyny. Zawiera pen i wnikliw charakterystyk przey i wizji mistycznych tej pokornej zakonnicy. Autor przeprowadzi systemow analiz oraz interpretacj zjawisk mistycznych, które ... wicej »
drugie poprawione i uzupenione
CENA: 17.00 z

MISTYCZKI NIEPODLEGŁEJ POLSKI 1918-2018. Przesłanie Jezusa

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie, liczące w sumie opisy życia mistycznego 26 mistyczek posłuży procesowi odkrywania wielkości i aktualności doświadczeń Boga. Albowiem ich droga życia wiodła przez wiele doświadczeń, przez które prowadził je Bóg (noce ciemności), one zaś pozostawiły ... wicej »
1 2018
CENA: 27.00 z

BOGOSAWIONY JAN PAWE II. Droga do witoci

Pene kalendarium ycia Karola Wojtyy - póniej Jana Pawa II, wzbogacone licznymi fotografiami dokumentujcymi dugie i owocne ycie Papiea-Polaka ... wicej »
1 2011
CENA: 6.93 z

ZNACZENIE KARDYNAA STEFANA WYSZYSKIEGO DLA WSPӣCZESNEGO KOCIOA

Niniejsza publikacja pozwoli czytelnikowi bliej pozna osobowo Prymasa Stefana Wyszyskiego i jego roli w historii Kocioa. Bo jak piknie powiedzia Ojciec wity -"takiego Prymasa Bg daje raz na tysic lat". Boa Opatrzno w kadej epoce powouje tytanw ducha. Jednym z nich by kardyna Stefan ... wicej »
CENA: 8.00 zChwilowo niedostpna

W DRODZE NA OTARZE - 40 spotka z Janem Pawem II

Spotkania autora z Karolem Wojty, póniej Janem Pawem II. Od roku 1958, a po ostatnie lata pontyfikatu i po mierci Papie. Róne czasy, róne miejsca i zmieniajca si rzeczywisto wiata. Osobiste refleksje, ale na tle caego Kocioa. Ksika wzbogacona du iloci ... wicej »
1 2010
CENA: 24.90 z

DROGA JANA PAWA II DO DOMU OJCA.

WYDANIE OKOLICZOCIOWE
By przeledzi drog przysz, trzeba wiedzie skd si wyszo. Te sowa C. Kamila Norwida ukazuj warto korzeni, skd kadego z nas ród si wywodzi, w jakim rodowisku si yje i na jakich zasadach opiera. Wanie od tej strony Autor opisuje wejcie Karola Wojtyy na drog do domu Ojca i zmierzanie ... wicej »
CENA: 25.00 z   20.00 z

CAUN TURYSKI - milczcy wiadek mki, mierci i zmartwychwstania

Tytu tej drugiej publikacji (po ksice „Spór o Caun Turyski”) o Caunie, ukazujcej si w Oficynie „Adam” nadaa wypowied Jana Pawa II. W homilii goszonej w Turynie w 1980 r. nazwa t relikwi „wiadkiem Mki, mierci i Zmartwychwstania Chrystusa. wiadkiem ... wicej »
1 2011
CENA: 24.90 z

JANA PAWA II - DROGA DO WITOCI. Myli Ojca witego na kady dzie roku

Ksika rozwija wtek witoci Jana Pawa II wedug cnót wiary, nadziei i mioci. Ten gówny temat poprzedza swoisty prolog o witoci, zatytuowany wezwaniem Ojca witego: „witymi bdcie!". Obok tych treci, przekazujcych posug pastersk Jana Pawa II w latach ... wicej »
1 2011
CENA: 27.30 z

Św. Ojciec Pio i Jan Paweł II. W nurcie Bożego miłosierdzia.

Najnowsza książka znanego popularyzatora Biblii poświęcona jest dwóm wybitnym osobistościom Kościoła - św. o. Pio i papieżowi Janowi Pawłowi II, których drogi życiowe przecięły się tylko jeden raz - w 1947r. podczas studiów młodego Karola Wojtyły w Rzymie. Autor z wielkim pietyzmem ... wicej »
CENA: 25.00 z   10.40 z

JAN PAWE II NA DATOWNIKACH OKOLICZNOCIOWYCH WIATA 1978-2008

Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz, Piotr Niewczas
Katalog Jan Pawe II na datownikach okolicznociowych wiata to due wydarzenie kulturalne, spoeczne i religijne. Jego warto i rang doceni potomni, gdy zdadz sobie spraw, jak wielki wysiek zosta podjty przez autorów oraz jak wspaniae przyniós on rezultaty. Nie jest to ksika ... wicej »
CENA: 26.25 z

Archiwum Polityczne Generała Józefa Hallera

ARCHIWUM POLITYCZNE GENERAŁA JÓZEFA HALLERA Wybór i opracowanie: Marian M. Drozdowski, Xymena Pilch-Nowakowska Publikacja zawiera wiele nieznanych i mniej znanych materiałów źródłowych rozbudowujących biografię gen. J. Hallera. Są wśród nich zarówno wypowiedzi samego bohatera ... wicej »
CENA: 39.90 z

BENEDYKT XVI w Ojczyźnie Jana Pawła II.

Zawarte w publikacji kalendarium prezentuje najważniejsze momenty w biografii Ojca świętego, a załączone dokumenty – najdonioślejsze wypowiedzi charakteryzujące wzajemne relacje pomiędzy Janem Pawłem II i jego następcą. Z pierwszą wizytą duszpasterską będzie gościł w naszym kraju ... wicej »
CENA: 19.00 z   5.15 z

BENEDYKT XVI. Trwajcie mocni w wierze. Homilie - Modlitwy - Przemówienia. Polska 2006.

Książka zawiera jedyny kompletny zbiór publicznych wystąpień Benedykta XVI oraz przyjmujących go dostojników kościelno - państwowych wraz z homiliami Papieża i pełną liturgię Mszy świętej odprawianej na krakowskich Błoniach. To wymowne dokumenty kolejnych dni niezapomnianej pielgrzymki ... wicej »
CENA: 15.00 z   10.40 z
Poprzednia[1] [2] [3] [4] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.