ADAM
Sortuj wedug: tytuu, autorarosnco

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.4, cz 1 (od 1945 do 1956)

Tom 4 to najnowsze dzieje Kocioa Katolickiego na lsku. Cz 1 obejmuje lata 1945 do 1956 i dotyczy dziejów archidiecezji wrocawskiej, w jej granicach z 1945 r. i póniejszych reorganizacji kocielnych jednostek administracyjnych z 1972, 1992 i 2004r. Rozdzia 1 opisuje bardzo ... wicej »
drugie poprawione 2014
CENA: 79.00 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.4, cz 2 (od 1956 do 2014)

Ostatni tom "Historii Kocioa katolickiego na lsku" prezentuje czasy najnowsze Archidiecezji Wrocawskiej, a do lat wspóczesnych. Rzdy arcybiskupa-matropolity Bolesawa Kominka Archidiecezja Wrocawska pod rzdami wikariusza kapitulnego Wincentego Urbanka Pierwszy ... wicej »
drugie poprawione 2015
CENA: 79.00 z

1050-LECIE CHRZTU POLSKI

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wielkiego wydarzenia w dziejach Polski, jakim byo przyjcie chrztu przez Mieszka I i jego druyn. Czytelnik zapozna si z sytuacj plemion sowiaskich i ich wierze na terytorium dzisiejszej Polski, wpywami chrzecijastwa midzy Odr i Wis, wypadkami ... wicej »
1 2016
CENA: 12.90 z

PREKURSORKI MIOSIERDZIA BOEGO

Celem niniejszego opracowania jest przyblienie osób, wybranych przez Boga, które przekazay wiatu ordzie o bezgranicznej mioci Boga do czowieka. Mona do nich zaliczy przede wszystkim: Woszk - s. Bengin Konsolat Ferro, Francuzk - m. Mari Teres de Sales Desandais i dwie Hiszpanki ... wicej »
1 2017
CENA: 4.50 z

POSTACIE KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU

Kardyna Henryk Gulbinowicz wysun myl popularnego opracowania kocielnych dziejów lska. Idc za sugesti swojego ordynariusza, postanowiem ukaza te dzieje na tle wybranych osób. W sumie na kartach ksiki przesuwa si 400 postaci: biskupów, duchownych, zakonników ... wicej »
pierwsze 2016
CENA: 97.00 z

KOCHA BOGA - ROZUMIE CZOWIEKA - oprawa twarda

Wywiad rzeka red. Elbiety Olejnik z J.E. abp Józefem Michalikiem przewodniczcym Episkopatu Polski. Publikacja ta jest pierwsz pozycj ksikow z najnowszej serii – „Pasterze Kocioa”. Przedstawia elementy biograficzne tego wybitnego hierarchy, jego pogldy na wspóczesny ... wicej »
CENA: 25.00 z

SZANSA DLA BOGA - Medytacje telewizyjne

Najnowsza ksika duszpasterza rodowisk twórczych stanowi zbiór okoo dwustu wypowiedzi, wygoszonych w okresie kilku ostatnich lat w telewizji publicznej. S to refleksje teologiczne, filozoficzne, religijne, eklezjologiczne na róne tematy dotyczce wit liturgicznych, papiea ... wicej »
CENA: 13.00 z   10.50 z

Koci i media w dialogu

Niniejsza publikacja jest zapisem dotyczcym mediów w Polsce w okresie transformacji. To zabieg nietypowy, bowiem omówienie kondycji mediów, przemiany, aktywów i pasywów zawarte jest w kazaniach. Jest to szczególna rejestracja dokonujcych si przemian, jakim ... wicej »
pierwsze 2008
CENA: 15.90 z

OJCIEC WSZYSTKICH POSZUKUJCYCH - Suga Boy ks. Wadysaw Korniowicz, spowiednik, kierownik duchowy i wychowawca

Niniejsza ksika moe sta si skuteczn pomoc oraz zacht dla wieckich i duchownych, którzy poszukuj przewodników duchowych. Praca jest cenn pomoc dla kapanów, którzy podejmuj si kierow- nictwa duchowego oraz dla pedagogów, wychowawców i rodziców. ... wicej »
Nakad wyczerpany

WITE OBRAZKI. Cz. 1. Znak Krzya witego

Otrzymujemy pikn, dobr i poyteczn ksik. Przywoa niejedno wspomnienie, nasunie zapomniane skojarzenia, przypomni dziecistwo i modo, wyzwoli wzruszenia... Potrzebujemy tego, bymy mogli stawa si lepsi. wite obrazki zawieraj wiele mdrych i gbokich treci, nie tylko artystycznych, lecz ... wicej »
1 2012
CENA: 20.00 z

WITE OBRAZKI. Cz. 2. ycie witej Rodziny

Po pierwszej czci opracowania Marii Parzuchowskiej, otrzymujemy cz drug, powicon yciu witej Rodziny. To prawdziwa skarbnica wiedzy o tym jak w polskiej pobonoci wyobraano sobie i czczono Rodzin z Nazaretu, czego wiadectwem s obrazki (...) Biorc do rki t pikn ksik, przywoujemy ... wicej »
1 2013
CENA: 25.00 z

WITE OBRAZKI. Cz 3. wici i bogosawieni.

wite obrazki" wzbogacaj si o kolejn, ju trzeci, cz. Pierwsza ukazywaa znak Krzya witego, druga - ycie witej Rodziny, natomiast trzecia ma na wzgldzie witych i bogosawionych Kocioa katolickiego. Wszystkie trzy czci ukadaj si w spójn cao, która z jednej ... wicej »
1 2015
CENA: 29.90 z

WITE OBRAZKI. BG I OJCZYZNA

Bóg i Ojczyzna to czwarta publikacja autorstwa Marii Parzuchowskiej, która niestrudzenie zbiera, systematyzuje i opisuje wite obrazki. Stanowi one wany skadnik kultury katolickiej i polskiej, zakorzeniony w przewiadczeniu, e jak istotnym nonikiem przekazu pamici s sowa, tak ... wicej »
1 2016
CENA: 25.00 zChwilowo niedostpna

WITE OBRAZKI. Cz 4. Jezus wrd Narodw.

Ocali od zapomnienia – to najkrótsza i najtrafniejsza ocena wieloletnich mudnych prac Autorki, których owocem jest czteroczciowy cykl opatrzony tytuem „wite Obrazki”. Maria Parzuchowska, z godn podziwu wytrwaoci i dokadnoci, zgromadzia i opracowaa zbiór ... wicej »
1 2017
CENA: 25.00 z

UKRZYOWANY BEZ KRZYA

Znawcy literatury hagiograficznej twierdz, e wród ogromnej iloci publikacji powiconych o. Pio, dzieo jego zakonnego konfratra o. Fernando da Riese jest najlepsze. To wiatowy bestseller przetumaczony na wiele jzyków wiata. Edycj polsk opublikowano z okazji kanonizacji dokonanej ... wicej »
CENA: 28.00 z   20.00 z

WITY JZEF - PATRON NA NASZE CZASY

Na temat Maryi i Jej nadzwyczajnej roli w poczciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa napisano ju wiele. Natomiast nasuwa si pytanie, jak przedstawia si sprawa z ojcem Pana Jezusa. W niniejszej pracy chciabym ukaza wielki wkad witego Józefa w realizacj Boego planu zbawienia oraz ofiarn ... wicej »
1 2013
CENA: 14.90 z

PAPIE I DZIECI

Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym ukazuje si ksika dotyczca stosunku papiea Jana Pawa II do dzieci niezalenie od ich rasy, pochodzenia czy wyznawanej religii. Ksika skada si z dwóch zasadniczych czci – opowiada o rónych podróach po wiecie Ojca witego ... wicej »
CENA: 20.00 z

MINIATURY EKUMENICZNE - Ksiga pamitkowa na stulecie urodzin siostry Joanny Lossow (1908-2005)

Zbiór artykuów i publikacji powiconych siostrze Joannie Lossow, jej yciu i dziaalnoci zwizan z modlitwami o jedno chrzecijan.  Publikacj wydano  z okazji stulecia urodzin siostry Lossow.   ... wicej »
pierwsze 2009
CENA: 24.00 z

POWRT DO LOURDES

"Powrót do Lourdes", chocia ukazuje si z okazji 150-lecia objawie Matki Boej, jest ksik z kluczem, poniewa oprócz refleksji z miejsca objawie zawiera pytania o los dzisiejszej Europy, o zagroone wartoci chrzecijaskie, atakowane przez wspóczesne ideologie ... wicej »
Pierwsze
CENA: 24.00 z

BENEDYKT XVI. Papież nadziei.

Historia Kościoła uczy, że każdy następca św. Piotra jest niepowtarzalna indywidualnością i każdy z nich wnosi nowe elementy doktrynalne, teologiczne, liturgiczne, instytucjonalne oraz prawnokanoniczne do struktur kościelnych w zależności od ducha i potrzeb danej epoki. Prezentowana książka ... wicej »
CENA: 19.00 z   10.40 z
Poprzednia[1] [2] [3] [4] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.