ADAM
Sortuj wedug: tytuu, autorarosnco

ZAPISKI. LISTY I WYWIADY KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI. 25 rocznica męczeńskiej śmierci

Monografia ta składa się z kilku części: listy pisane do rodziców z wojska, zapiski z lat 1978-1984 obejmujące dwa notesy i dwa zeszyty, następnie chronologiczne curriculum vitae oraz wywiady prasowe udzielone mass mediom. W zakończeniu publikujemy artykuły osób zaprzyjaźnionych z ks. Jerzym. ... wicej »
pierwsze 2009
CENA: 24.90 z

OBDAROWANI BO MIOCI. B. Honorat Komiski - Uzdrowienia i aski

Uzdrowienia i aski otrzymane przez wiernych za wstawiennictwem Bogosawionego Honorata Komiskiego w latach 1916-2010. Na pocztku niniejszego wydania szczegóowo zosta omówiony "cud zbadany i zatwierdzony przez Koció". Mia on miejsce w 10 lat po mierci o.Honorata ... wicej »
Drugie poprawionei uzupenione 2011
CENA: 19.90 z

WICI SA WRD NAS. Polscy Sudzy Boy do chway otarza

Tom, który oddajemy do rk Czytelnika, zawiera biogramy Sug i Suebnic Boych z przeomu XIX i XX wieku. wiadczy on niezbicie, e te osoby ksztatoway histori i kultur Polski. Obok witobliwych i zasuonych dla Kocioa kapanów w niniejszej publikacji mamy zastp niewiast, zaoycielek ... wicej »
1 2012
CENA: 27.00 z

ODNALEZIONY PRZEZ JEZUSA. B. Honorat Komiski (1829-1916)

Biografia o. H. Komiskiego prezentujca czytelnikowi francuskiemu t wspania posta na bogato zarysowanym tle historycznym i kulturowym. Nie do mnie naley merytoryczna ocena pracy o. Claude-Charles Billot. Skoro jednak byem przyczyn sprawcz powstania tej monografii, po zapoznaniu si z tekstem ... wicej »
1 2009
CENA: 31.40 z

WSZYSTKO DZIKI OPATRZNOCI. Drogi ycia Ksidza Kardynaa Mariana Jaworskiego

Z radoci i wzruszeniem zapoznaem si z prac pana prof. Zenona Bdka „Na drogach Opatrznoci. O yciu ks. prof. Mariana kardynaa Jaworskiego". Stanowi ona trzeci cz monumentalnego tryptyku ( poprzednio: „Metropolia Lwowska obrzdku aciskiego”, „Na drogach Opatrznoci”) ... wicej »
1 2016
CENA: 59.00 z

TEOLOGIA POWOANIA I KAPASTWA. Pamici Biskupa Wadysawa Mizioka w 10 rocznic mierci

Ksika powicona pamici bp W. Mizioka. Pierwsza cz to wspomnienia wielu osób zarówno duchowych, jak i wieckich zwizane z osob biskupa. Cz druga to praca autorska bp W. Mizioka powicona teologi kapastwa i powoaniu. Ksik wzbogacaj liczne fotografie. ... wicej »
pierwsze 2010
CENA: 19.90 z

POLSCY WICI MCZENNICY. Znani i nieznani

W ksice midzy innymi: mczestwo w wietle teologii droga mki w. Andrzeja Boboli duch Boboli przepowiada przyszo Polski Maryja objawia si Maksymilianowi Kolbemu cuda za wstawiennictwem w. Maksymiliana Kolbego duch Maksymiliana ukazuje si jego matce - mczennicy ... wicej »
1 2015
CENA: 24.90 z

OJCIEC PIO - Stygmatyk – Mistyk – Cudotwrca

Wydanie III rozszerzone i uzupenione. Ksika zawiera przystpnie opisane liczne cuda, jakich dokona o. Pio za swego ycia i... po mierci. Historia ycia woskiego kapucyna synnego ze stygmatów, objawie, bilokacji, zdolnoci widzenia wydarze przyszych i przeszych z pewnoci przybliy ... wicej »
trzecie rozszerzone i uzupenione
CENA: 17.90 z

ŻYJĄ I OWOCUJĄ, A BYŁY SKAZANE NA NIEBYT. Struktury Kościoła łacińskiego na Ukrainie

Pan Profesor Zenon Błądek podjął się napisania czwartej publikacji dotyczącej dróg Opatrzności Bożej w odbudowie Archidiecezji Lwowskiej w latach 1991-208, po latach jej niszczenia przez komunistyczne władze radzieckie. Na tą ofiarną pracę - będącą świadectwem tego, który przez lata ... wicej »
1 2018
CENA: 59.00 z

WIADEK MILCZCY. Wanda Boniszewska (1907-2003)

Siostra Wanda Boniszewska obdarzona zostaa przez Boga wieloma szczególnymi darami, a ten rys jej osobowoci jest wyranie czytelny. Szanowaa kadego czowieka bez wzgledu na to kim on by, bo Bóg go szanuje i kocha. Chyba szczególnie rozumiaa sowa Chrystusa: "Cocie uczynili ... wicej »
CENA: 10.00 zChwilowo niedostpna

ZAMACH NA PAPIEŻA. MROCZNE SIŁY NIENAWIŚCI. NOWY ŚLAD.

13 maja 1981 roku miał miejsce zamach na Papieża Jana Pawła II. W związku z 25 rocznicą tego tragicznego wydarzenia, Oficyna „ADAM' wydała książkę autorstwa Eugeniusza Guza "Zamach na Papieża. Mroczne siły nienawiści. Nowy ślad.". Zagadka, kim byli mocodawcy tego zamachu, mimo upływu ... wicej »
CENA: 29.90 z   5.25 z

MOJE YCIE I MJ KRZY - Nie lkam si prawdy. Rozmowa z ojcem Konradem Hejmo

27 kwietnia 2005 roku ówczesny prezes IPN, Leon Kieres, podczas niewiarygodnie wrcz nagonionej konferencji prasowej, ogosi, e ojciec Konrad Hejmo by agentem SB i e donosi na papiea. Z tego ostatniego, najciszego oskarenia prof. Kieres szybko si wycofa (nie zdobywajc ... wicej »
pierwsze 2008
CENA: 25.00 z

PRZEWODNIK PO PARAFIACH I KOCIOACH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ TOM 1. Parafie pozawarszawskie.

To obszerne dzieo obejmujce 124 parafie podaje w sposób zwizy i przejrzysty podstawowe informacje mogce zainteresowa jak najszersze grono czytelników. Znajd tu oni bowiem historyczny rys zarówno dziejów danej miejscowoci, jak i parafii oraz samego kocioa. ... wicej »
1 2014
CENA: 89.00 z   79.00 z

PRZEWODNIK PO PARAFIACH I KOCIOACH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ TOM 2. Parafie warszawskie.

To obszerne opracowanie, obejmuje 88 parafii warszawskich oraz kilkanacie kocioów zakonnych, podaje w sposób zwizy podstawowe informacje mogce zainteresowa szerokie grono czytelników. W "Przewodniku" znajd oni zarys dziejów poszczególnych wspólnot ... wicej »
1 2015
CENA: 69.00 z

WIADECTWO I SUBA. Rozmowa o yciu i Kociele

Z Abp. Jzefem Kowalczykiem, rozmawia ks. Rafa Markowski
Ksika "wiadectwo i suba. Rozmowy o yciu i Kociele" ukazuje si z okazji siedemdziesitej rocznicy urodzin (28 sierpnia 1938) i dziewitnastej rocznicy mianowania arcybiskupa Józefa Kowalczyka nuncjuszem apostolskim w Polsce (26 sierpnia 1989). „W rozmowie z ksidzem arcybiskupem ... wicej »
pierwsze 2008
CENA: 29.00 z   15.65 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.1, Cz. 2 - redniowiecze (Od 1417 do 1520)

Druga cz, pierwszego tomu milenijnego wydania "Historii Kocioa katolickiego na lsku", przedstawia dzieje redniowiecznego Kocioa w latach 1417-1517. By to czas katedr, uniwersytetów, liryki religijnej i miosnej, panowania ducha nad ciaem. W monografii zwrócono uwag ... wicej »
drugie poszerzone 2010
CENA: 70.00 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.2. Czasy wczesnonowoytne (Od 1520 do 1742)

Tom drugi monografii milenijnej dziejów Kocioa lskiego dotyczy okresu panowania habsburskiego na lsku i obejmuje cztery podstawowe zagadnienia: reform protestanck (1520-157) reform katolick (1574-1609) kontrreformacj habsbursk (1609-1682) dominacj Kocioa ... wicej »
pierwsze 2011
CENA: 68.25 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.3, cz 1 (od 1741 do 1845)

Tom 3 opracowania historii Kocioa na lsku obejmuje okres podporzdkowania tych terenów protestanckiemu pastwu pruskiemu. Cz pierwsza obejmuje lata 1742-1845 to jest od momentu pojawienia si wojsk pruskich na ziemiach lskich, do objcia diecezji wrocawskiej przez ksicia-biskupa Melchiora ... wicej »
pierwsze 2012
CENA: 72.45 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.3, cz 3 (od 1887 do 1945)

Tom 3 opracowania historii Kocioa na lsku obejmuje okres podporzdkowania tych terenów protestanckiemu pastwu pruskiemu. Cz 3 obejmuje lata 1887 do 1945 i dotyczy okresu po zakoczeniu brutalnej walki pruskich wadz pastwowych z Kocioem katolickim. Nastpi wtedy stopniowy rozwój ... wicej »
pierwsze 2013
CENA: 79.00 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.3, cz 2 (od 1845 do 1887)

Cz druga tomu 3 Historii Kocioa Katolickiego na lsku dotyczy okresu Wiosny Ludów , a po jej zakoczeniu bardzo trudnego czasu Kulturkampfu. To okres rzdów kardynaa Melchiora Diepenbrocka i arcybiskupa Henryka II Forstera. ... wicej »
pierwsze 2013
CENA: 61.85 z
[1] [2] [3] [4] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.