ADAM
Sortuj wedug: tytuumalejco, autora

WIADEK MILCZCY. Wanda Boniszewska (1907-2003)

Siostra Wanda Boniszewska obdarzona zostaa przez Boga wieloma szczególnymi darami, a ten rys jej osobowoci jest wyranie czytelny. Szanowaa kadego czowieka bez wzgledu na to kim on by, bo Bóg go szanuje i kocha. Chyba szczególnie rozumiaa sowa Chrystusa: "Cocie uczynili ... wicej »
CENA: 10.00 zChwilowo niedostpna

WIADECTWO I SUBA. Rozmowa o yciu i Kociele

Z Abp. Jzefem Kowalczykiem, rozmawia ks. Rafa Markowski
Ksika "wiadectwo i suba. Rozmowy o yciu i Kociele" ukazuje si z okazji siedemdziesitej rocznicy urodzin (28 sierpnia 1938) i dziewitnastej rocznicy mianowania arcybiskupa Józefa Kowalczyka nuncjuszem apostolskim w Polsce (26 sierpnia 1989). „W rozmowie z ksidzem arcybiskupem ... wicej »
pierwsze 2008
CENA: 29.00 z   15.65 z

SZANSA DLA BOGA - Medytacje telewizyjne

Najnowsza ksika duszpasterza rodowisk twórczych stanowi zbiór okoo dwustu wypowiedzi, wygoszonych w okresie kilku ostatnich lat w telewizji publicznej. S to refleksje teologiczne, filozoficzne, religijne, eklezjologiczne na róne tematy dotyczce wit liturgicznych, papiea ... wicej »
CENA: 13.00 z   10.50 z

SOKӣKA I INNE CUDA EUCHARYSTYCZNE NIE TYLKO W POLSCE

Ksika dotyczy cudu eucharystycznego w Sokóce, który zadziwi Koció w naszej Ojczynie i odbi szerokim echem poza granicami kraju. Stao si to l2 padziernika 2008r. W kolegiacie w. Antoniego podczas Mszy w. Kapan przy udzielaniu komunii, nieopatrznie upuci hosti. Podniós ... wicej »
1 2013
CENA: 12.90 z

PRZEWODNIK PO PARAFIACH I KOCIOACH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ TOM 2. Parafie warszawskie.

To obszerne opracowanie, obejmuje 88 parafii warszawskich oraz kilkanacie kocioów zakonnych, podaje w sposób zwizy podstawowe informacje mogce zainteresowa szerokie grono czytelników. W "Przewodniku" znajd oni zarys dziejów poszczególnych wspólnot ... wicej »
1 2015
CENA: 69.00 z

PRZEWODNIK PO PARAFIACH I KOCIOACH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ TOM 1. Parafie pozawarszawskie.

To obszerne dzieo obejmujce 124 parafie podaje w sposób zwizy i przejrzysty podstawowe informacje mogce zainteresowa jak najszersze grono czytelników. Znajd tu oni bowiem historyczny rys zarówno dziejów danej miejscowoci, jak i parafii oraz samego kocioa. ... wicej »
1 2014
CENA: 89.00 z   79.00 z

PREKURSORKI MIOSIERDZIA BOEGO

Celem niniejszego opracowania jest przyblienie osób, wybranych przez Boga, które przekazay wiatu ordzie o bezgranicznej mioci Boga do czowieka. Mona do nich zaliczy przede wszystkim: Woszk - s. Bengin Konsolat Ferro, Francuzk - m. Mari Teres de Sales Desandais i dwie Hiszpanki ... wicej »
1 2017
CENA: 4.50 z

POWRT DO LOURDES

"Powrót do Lourdes", chocia ukazuje si z okazji 150-lecia objawie Matki Boej, jest ksik z kluczem, poniewa oprócz refleksji z miejsca objawie zawiera pytania o los dzisiejszej Europy, o zagroone wartoci chrzecijaskie, atakowane przez wspóczesne ideologie ... wicej »
Pierwsze
CENA: 24.00 z

POSTACIE KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU

Kardyna Henryk Gulbinowicz wysun myl popularnego opracowania kocielnych dziejów lska. Idc za sugesti swojego ordynariusza, postanowiem ukaza te dzieje na tle wybranych osób. W sumie na kartach ksiki przesuwa si 400 postaci: biskupów, duchownych, zakonników ... wicej »
pierwsze 2016
CENA: 97.00 z

POLSCY WICI MCZENNICY. Znani i nieznani

W ksice midzy innymi: mczestwo w wietle teologii droga mki w. Andrzeja Boboli duch Boboli przepowiada przyszo Polski Maryja objawia si Maksymilianowi Kolbemu cuda za wstawiennictwem w. Maksymiliana Kolbego duch Maksymiliana ukazuje si jego matce - mczennicy ... wicej »
1 2015
CENA: 24.90 z

PAPIE, JAKIEGO NIE ZNAMY - Pika nona – kajaki – narty – gry

Ksika, wydana w formie reportaowej, przedstawia osob Karola Wojtyy od dziecistwa a do wyboru na Stolic Piotrow w kontekcie Jego zamiowania do turystyki i sportu, od których nie odstpi po wyborze na Urzd Piotrowy. Autor z wielk kultur i rzetelnoci przeledzi szlaki turystyczne ... wicej »
CENA: 15.75 z

PAPIE I DZIECI

Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym ukazuje si ksika dotyczca stosunku papiea Jana Pawa II do dzieci niezalenie od ich rasy, pochodzenia czy wyznawanej religii. Ksika skada si z dwóch zasadniczych czci – opowiada o rónych podróach po wiecie Ojca witego ... wicej »
CENA: 20.00 z

OJCIEC WSZYSTKICH POSZUKUJCYCH - Suga Boy ks. Wadysaw Korniowicz, spowiednik, kierownik duchowy i wychowawca

Niniejsza ksika moe sta si skuteczn pomoc oraz zacht dla wieckich i duchownych, którzy poszukuj przewodników duchowych. Praca jest cenn pomoc dla kapanów, którzy podejmuj si kierow- nictwa duchowego oraz dla pedagogów, wychowawców i rodziców. ... wicej »
Nakad wyczerpany

OJCIEC PIO - Stygmatyk – Mistyk – Cudotwrca

Wydanie III rozszerzone i uzupenione. Ksika zawiera przystpnie opisane liczne cuda, jakich dokona o. Pio za swego ycia i... po mierci. Historia ycia woskiego kapucyna synnego ze stygmatów, objawie, bilokacji, zdolnoci widzenia wydarze przyszych i przeszych z pewnoci przybliy ... wicej »
trzecie rozszerzone i uzupenione
CENA: 17.90 z

ODSZED PASTERZ WIELKI

Pod redakcj o. Gabriela Bartoszewskiego OFMCap
Odejcie Ojca witego Jana Pawa II z tej ziemi, byo wydarzeniem nie tylko doczesnym, eschatologicznym, ale w jakim sensie teologicznym. Na wiadomoc o mierci tego Papiea "wiat wstrzyma oddech". Wielu Polaków z potrzeby serca chciao wyrazi swoje duchowe przeycia i uczucia. ... wicej »
CENA: 10.50 z

ODNALEZIONY PRZEZ JEZUSA. B. Honorat Komiski (1829-1916)

Biografia o. H. Komiskiego prezentujca czytelnikowi francuskiemu t wspania posta na bogato zarysowanym tle historycznym i kulturowym. Nie do mnie naley merytoryczna ocena pracy o. Claude-Charles Billot. Skoro jednak byem przyczyn sprawcz powstania tej monografii, po zapoznaniu si z tekstem ... wicej »
1 2009
CENA: 31.40 z

OBDAROWANI BO MIOCI. B. Honorat Komiski - Uzdrowienia i aski

Uzdrowienia i aski otrzymane przez wiernych za wstawiennictwem Bogosawionego Honorata Komiskiego w latach 1916-2010. Na pocztku niniejszego wydania szczegóowo zosta omówiony "cud zbadany i zatwierdzony przez Koció". Mia on miejsce w 10 lat po mierci o.Honorata ... wicej »
Drugie poprawionei uzupenione 2011
CENA: 19.90 z

MOJE YCIE I MJ KRZY - Nie lkam si prawdy. Rozmowa z ojcem Konradem Hejmo

27 kwietnia 2005 roku ówczesny prezes IPN, Leon Kieres, podczas niewiarygodnie wrcz nagonionej konferencji prasowej, ogosi, e ojciec Konrad Hejmo by agentem SB i e donosi na papiea. Z tego ostatniego, najciszego oskarenia prof. Kieres szybko si wycofa (nie zdobywajc ... wicej »
pierwsze 2008
CENA: 25.00 z

MISTYCZNY WIAT DUCHA - Kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej

Wydanie drugie poprawione i uzupenione, przygotowane zostao specjalnie na okoliczno aktu kanonizacji siostry Faustyny. Zawiera pen i wnikliw charakterystyk przey i wizji mistycznych tej pokornej zakonnicy. Autor przeprowadzi systemow analiz oraz interpretacj zjawisk mistycznych, które ... wicej »
drugie poprawione i uzupenione
CENA: 17.00 z

MISTYCZKI NIEPODLEGŁEJ POLSKI 1918-2018. Przesłanie Jezusa

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie, liczące w sumie opisy życia mistycznego 26 mistyczek posłuży procesowi odkrywania wielkości i aktualności doświadczeń Boga. Albowiem ich droga życia wiodła przez wiele doświadczeń, przez które prowadził je Bóg (noce ciemności), one zaś pozostawiły ... wicej »
1 2018
CENA: 27.00 z
Poprzednia[1] [2] [3] [4] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.