ADAM
Sortuj wedug: tytuumalejco, autora

ŻYJĄ I OWOCUJĄ, A BYŁY SKAZANE NA NIEBYT. Struktury Kościoła łacińskiego na Ukrainie

Pan Profesor Zenon Błądek podjął się napisania czwartej publikacji dotyczącej dróg Opatrzności Bożej w odbudowie Archidiecezji Lwowskiej w latach 1991-208, po latach jej niszczenia przez komunistyczne władze radzieckie. Na tą ofiarną pracę - będącą świadectwem tego, który przez lata ... wicej »
1 2018
CENA: 59.00 z

Św. Ojciec Pio i Jan Paweł II. W nurcie Bożego miłosierdzia.

Najnowsza książka znanego popularyzatora Biblii poświęcona jest dwóm wybitnym osobistościom Kościoła - św. o. Pio i papieżowi Janowi Pawłowi II, których drogi życiowe przecięły się tylko jeden raz - w 1947r. podczas studiów młodego Karola Wojtyły w Rzymie. Autor z wielkim pietyzmem ... wicej »
CENA: 25.00 z   10.40 z

ZNACZENIE KARDYNAA STEFANA WYSZYSKIEGO DLA WSPӣCZESNEGO KOCIOA

Niniejsza publikacja pozwoli czytelnikowi bliej pozna osobowo Prymasa Stefana Wyszyskiego i jego roli w historii Kocioa. Bo jak piknie powiedzia Ojciec wity -"takiego Prymasa Bg daje raz na tysic lat". Boa Opatrzno w kadej epoce powouje tytanw ducha. Jednym z nich by kardyna Stefan ... wicej »
CENA: 8.00 zChwilowo niedostpna

ZEW KU IV RP

Tom I (581 stron) zawiera zarys historii starań o budowę Kurhanu Obrońców Warszawy w Olszynce Grochowskiej. Są to głównie dokumenty i fotografie historyczne z komentarzem. Tom II (176 stron) jest pełnym projektem architektoniczno-inżynierskim Kurhanu. Poświęcony on został pasji Autora ... wicej »
1 2014
CENA: 75.00 z

ZAPISKI. LISTY I WYWIADY KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI. 25 rocznica męczeńskiej śmierci

Monografia ta składa się z kilku części: listy pisane do rodziców z wojska, zapiski z lat 1978-1984 obejmujące dwa notesy i dwa zeszyty, następnie chronologiczne curriculum vitae oraz wywiady prasowe udzielone mass mediom. W zakończeniu publikujemy artykuły osób zaprzyjaźnionych z ks. Jerzym. ... wicej »
pierwsze 2009
CENA: 24.90 z

ZAMACH NA PAPIEŻA. MROCZNE SIŁY NIENAWIŚCI. NOWY ŚLAD.

13 maja 1981 roku miał miejsce zamach na Papieża Jana Pawła II. W związku z 25 rocznicą tego tragicznego wydarzenia, Oficyna „ADAM' wydała książkę autorstwa Eugeniusza Guza "Zamach na Papieża. Mroczne siły nienawiści. Nowy ślad.". Zagadka, kim byli mocodawcy tego zamachu, mimo upływu ... wicej »
CENA: 29.90 z   5.25 z

WSZYSTKO DZIKI OPATRZNOCI. Drogi ycia Ksidza Kardynaa Mariana Jaworskiego

Z radoci i wzruszeniem zapoznaem si z prac pana prof. Zenona Bdka „Na drogach Opatrznoci. O yciu ks. prof. Mariana kardynaa Jaworskiego". Stanowi ona trzeci cz monumentalnego tryptyku ( poprzednio: „Metropolia Lwowska obrzdku aciskiego”, „Na drogach Opatrznoci”) ... wicej »
1 2016
CENA: 59.00 z

W DRODZE NA OTARZE - 40 spotka z Janem Pawem II

Spotkania autora z Karolem Wojty, póniej Janem Pawem II. Od roku 1958, a po ostatnie lata pontyfikatu i po mierci Papie. Róne czasy, róne miejsca i zmieniajca si rzeczywisto wiata. Osobiste refleksje, ale na tle caego Kocioa. Ksika wzbogacona du iloci ... wicej »
1 2010
CENA: 24.90 z

UKRZYOWANY BEZ KRZYA

Znawcy literatury hagiograficznej twierdz, e wród ogromnej iloci publikacji powiconych o. Pio, dzieo jego zakonnego konfratra o. Fernando da Riese jest najlepsze. To wiatowy bestseller przetumaczony na wiele jzyków wiata. Edycj polsk opublikowano z okazji kanonizacji dokonanej ... wicej »
CENA: 28.00 z   20.00 z

TEOLOGIA POWOANIA I KAPASTWA. Pamici Biskupa Wadysawa Mizioka w 10 rocznic mierci

Ksika powicona pamici bp W. Mizioka. Pierwsza cz to wspomnienia wielu osób zarówno duchowych, jak i wieckich zwizane z osob biskupa. Cz druga to praca autorska bp W. Mizioka powicona teologi kapastwa i powoaniu. Ksik wzbogacaj liczne fotografie. ... wicej »
pierwsze 2010
CENA: 19.90 z

WITY JZEF - PATRON NA NASZE CZASY

Na temat Maryi i Jej nadzwyczajnej roli w poczciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa napisano ju wiele. Natomiast nasuwa si pytanie, jak przedstawia si sprawa z ojcem Pana Jezusa. W niniejszej pracy chciabym ukaza wielki wkad witego Józefa w realizacj Boego planu zbawienia oraz ofiarn ... wicej »
1 2013
CENA: 14.90 z

WITO UBOGICH WIATA Duchowo b. Teresy z Kalkuty

Najnowsza ksika ksidza profesora Stanisawa Urbaskiego, wybitnego znawcy duchowoci i teologii mistycznej, tym razem powiecona jest jednej z najznakomitszych kobiet XX wieku - matce Teresie z Kalkuty, któr papie Jan Pawe II zaledwie po 5 latach procesu beatyfikacyjnego wyniesie do chway ... wicej »
CENA: 12.00 z

WITE OBRAZKI. Cz 4. Jezus wrd Narodw.

Ocali od zapomnienia – to najkrótsza i najtrafniejsza ocena wieloletnich mudnych prac Autorki, których owocem jest czteroczciowy cykl opatrzony tytuem „wite Obrazki”. Maria Parzuchowska, z godn podziwu wytrwaoci i dokadnoci, zgromadzia i opracowaa zbiór ... wicej »
1 2017
CENA: 25.00 z

WITE OBRAZKI. Cz 3. wici i bogosawieni.

wite obrazki" wzbogacaj si o kolejn, ju trzeci, cz. Pierwsza ukazywaa znak Krzya witego, druga - ycie witej Rodziny, natomiast trzecia ma na wzgldzie witych i bogosawionych Kocioa katolickiego. Wszystkie trzy czci ukadaj si w spójn cao, która z jednej ... wicej »
1 2015
CENA: 29.90 z

WITE OBRAZKI. Cz. 2. ycie witej Rodziny

Po pierwszej czci opracowania Marii Parzuchowskiej, otrzymujemy cz drug, powicon yciu witej Rodziny. To prawdziwa skarbnica wiedzy o tym jak w polskiej pobonoci wyobraano sobie i czczono Rodzin z Nazaretu, czego wiadectwem s obrazki (...) Biorc do rki t pikn ksik, przywoujemy ... wicej »
1 2013
CENA: 25.00 z

WITE OBRAZKI. Cz. 1. Znak Krzya witego

Otrzymujemy pikn, dobr i poyteczn ksik. Przywoa niejedno wspomnienie, nasunie zapomniane skojarzenia, przypomni dziecistwo i modo, wyzwoli wzruszenia... Potrzebujemy tego, bymy mogli stawa si lepsi. wite obrazki zawieraj wiele mdrych i gbokich treci, nie tylko artystycznych, lecz ... wicej »
1 2012
CENA: 20.00 z

WITE OBRAZKI. BG I OJCZYZNA

Bóg i Ojczyzna to czwarta publikacja autorstwa Marii Parzuchowskiej, która niestrudzenie zbiera, systematyzuje i opisuje wite obrazki. Stanowi one wany skadnik kultury katolickiej i polskiej, zakorzeniony w przewiadczeniu, e jak istotnym nonikiem przekazu pamici s sowa, tak ... wicej »
1 2016
CENA: 25.00 zChwilowo niedostpna

WICI SA WRD NAS. Polscy Sudzy Boy do chway otarza

Tom, który oddajemy do rk Czytelnika, zawiera biogramy Sug i Suebnic Boych z przeomu XIX i XX wieku. wiadczy on niezbicie, e te osoby ksztatoway histori i kultur Polski. Obok witobliwych i zasuonych dla Kocioa kapanów w niniejszej publikacji mamy zastp niewiast, zaoycielek ... wicej »
1 2012
CENA: 27.00 z

WICI I BOGOSAWIENI. Czy znasz swojego patrona

Ksika prezentujca witych i bogosawionych w ukadzie Roku Kocielnego. Tre mojej ksiki przebiega zgodnie z kalendarzem roku liturgicznego, a wic rozpoczyna si Adwentem, aby w dalszej kolejnoci uwzgldnia okres Boego Narodzenia, Zwyky, Paschalny i znów Zwyky. W tych okresach ... wicej »
1 2010
CENA: 18.90 z
[1] [2] [3] [4] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.