ADAM
Sortuj wedug: tytuurosnco, autora

1050-LECIE CHRZTU POLSKI

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wielkiego wydarzenia w dziejach Polski, jakim byo przyjcie chrztu przez Mieszka I i jego druyn. Czytelnik zapozna si z sytuacj plemion sowiaskich i ich wierze na terytorium dzisiejszej Polski, wpywami chrzecijastwa midzy Odr i Wis, wypadkami ... wicej »
1 2016
CENA: 12.90 z

Archiwum Polityczne Generała Józefa Hallera

ARCHIWUM POLITYCZNE GENERAŁA JÓZEFA HALLERA Wybór i opracowanie: Marian M. Drozdowski, Xymena Pilch-Nowakowska Publikacja zawiera wiele nieznanych i mniej znanych materiałów źródłowych rozbudowujących biografię gen. J. Hallera. Są wśród nich zarówno wypowiedzi samego bohatera ... wicej »
CENA: 39.90 z

BENEDYKT XVI w Ojczyźnie Jana Pawła II.

Zawarte w publikacji kalendarium prezentuje najważniejsze momenty w biografii Ojca świętego, a załączone dokumenty – najdonioślejsze wypowiedzi charakteryzujące wzajemne relacje pomiędzy Janem Pawłem II i jego następcą. Z pierwszą wizytą duszpasterską będzie gościł w naszym kraju ... wicej »
CENA: 19.00 z   5.15 z

BENEDYKT XVI. Papież nadziei.

Historia Kościoła uczy, że każdy następca św. Piotra jest niepowtarzalna indywidualnością i każdy z nich wnosi nowe elementy doktrynalne, teologiczne, liturgiczne, instytucjonalne oraz prawnokanoniczne do struktur kościelnych w zależności od ducha i potrzeb danej epoki. Prezentowana książka ... wicej »
CENA: 19.00 z   10.40 z

BENEDYKT XVI. Trwajcie mocni w wierze. Homilie - Modlitwy - Przemówienia. Polska 2006.

Książka zawiera jedyny kompletny zbiór publicznych wystąpień Benedykta XVI oraz przyjmujących go dostojników kościelno - państwowych wraz z homiliami Papieża i pełną liturgię Mszy świętej odprawianej na krakowskich Błoniach. To wymowne dokumenty kolejnych dni niezapomnianej pielgrzymki ... wicej »
CENA: 15.00 z   10.40 z

BOGOSAWIONY JAN PAWE II. Droga do witoci

Pene kalendarium ycia Karola Wojtyy - póniej Jana Pawa II, wzbogacone licznymi fotografiami dokumentujcymi dugie i owocne ycie Papiea-Polaka ... wicej »
1 2011
CENA: 6.93 z

BOGOSAWIONY KSIE. Beatyfikacja ks. Augusta Czartoryskiego.

Praca zbiorowa pod red. Bp. Bohdana Bejze
25 kwietnia 2004 roku papie Jan Pawe II dokona aktu beatyfikacji sugi Boego ks. Augusta Franciszka Czartoryskiego (1858-1893), salezjanina pochodzcego z arystokratycznego rodu Czartoryskich. Jego witobliwe ycie i mier przypady w epoce, w której Polska nie widniaa na mapie Europy. W ... wicej »
CENA: 10.50 z   10.00 z

CAUN TURYSKI - milczcy wiadek mki, mierci i zmartwychwstania

Tytu tej drugiej publikacji (po ksice „Spór o Caun Turyski”) o Caunie, ukazujcej si w Oficynie „Adam” nadaa wypowied Jana Pawa II. W homilii goszonej w Turynie w 1980 r. nazwa t relikwi „wiadkiem Mki, mierci i Zmartwychwstania Chrystusa. wiadkiem ... wicej »
1 2011
CENA: 24.90 z

DROGA JANA PAWA II DO DOMU OJCA.

WYDANIE OKOLICZOCIOWE
By przeledzi drog przysz, trzeba wiedzie skd si wyszo. Te sowa C. Kamila Norwida ukazuj warto korzeni, skd kadego z nas ród si wywodzi, w jakim rodowisku si yje i na jakich zasadach opiera. Wanie od tej strony Autor opisuje wejcie Karola Wojtyy na drog do domu Ojca i zmierzanie ... wicej »
CENA: 25.00 z   20.00 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.1, Cz. 2 - redniowiecze (Od 1417 do 1520)

Druga cz, pierwszego tomu milenijnego wydania "Historii Kocioa katolickiego na lsku", przedstawia dzieje redniowiecznego Kocioa w latach 1417-1517. By to czas katedr, uniwersytetów, liryki religijnej i miosnej, panowania ducha nad ciaem. W monografii zwrócono uwag ... wicej »
drugie poszerzone 2010
CENA: 70.00 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.2. Czasy wczesnonowoytne (Od 1520 do 1742)

Tom drugi monografii milenijnej dziejów Kocioa lskiego dotyczy okresu panowania habsburskiego na lsku i obejmuje cztery podstawowe zagadnienia: reform protestanck (1520-157) reform katolick (1574-1609) kontrreformacj habsbursk (1609-1682) dominacj Kocioa ... wicej »
pierwsze 2011
CENA: 68.25 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.3, cz 1 (od 1741 do 1845)

Tom 3 opracowania historii Kocioa na lsku obejmuje okres podporzdkowania tych terenów protestanckiemu pastwu pruskiemu. Cz pierwsza obejmuje lata 1742-1845 to jest od momentu pojawienia si wojsk pruskich na ziemiach lskich, do objcia diecezji wrocawskiej przez ksicia-biskupa Melchiora ... wicej »
pierwsze 2012
CENA: 72.45 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.3, cz 2 (od 1845 do 1887)

Cz druga tomu 3 Historii Kocioa Katolickiego na lsku dotyczy okresu Wiosny Ludów , a po jej zakoczeniu bardzo trudnego czasu Kulturkampfu. To okres rzdów kardynaa Melchiora Diepenbrocka i arcybiskupa Henryka II Forstera. ... wicej »
pierwsze 2013
CENA: 61.85 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.3, cz 3 (od 1887 do 1945)

Tom 3 opracowania historii Kocioa na lsku obejmuje okres podporzdkowania tych terenów protestanckiemu pastwu pruskiemu. Cz 3 obejmuje lata 1887 do 1945 i dotyczy okresu po zakoczeniu brutalnej walki pruskich wadz pastwowych z Kocioem katolickim. Nastpi wtedy stopniowy rozwój ... wicej »
pierwsze 2013
CENA: 79.00 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.4, cz 1 (od 1945 do 1956)

Tom 4 to najnowsze dzieje Kocioa Katolickiego na lsku. Cz 1 obejmuje lata 1945 do 1956 i dotyczy dziejów archidiecezji wrocawskiej, w jej granicach z 1945 r. i póniejszych reorganizacji kocielnych jednostek administracyjnych z 1972, 1992 i 2004r. Rozdzia 1 opisuje bardzo ... wicej »
drugie poprawione 2014
CENA: 79.00 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.4, cz 2 (od 1956 do 2014)

Ostatni tom "Historii Kocioa katolickiego na lsku" prezentuje czasy najnowsze Archidiecezji Wrocawskiej, a do lat wspóczesnych. Rzdy arcybiskupa-matropolity Bolesawa Kominka Archidiecezja Wrocawska pod rzdami wikariusza kapitulnego Wincentego Urbanka Pierwszy ... wicej »
drugie poprawione 2015
CENA: 79.00 z

JAN PAWEŁ II NA DATOWNIKACH OKOLICZNOŚCIOWYCH ŚWIATA 1978-2008

Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz, Piotr Niewczas
CENA: 26.25 z

KOCHA BOGA - ROZUMIE CZOWIEKA - oprawa twarda

Wywiad rzeka red. Elbiety Olejnik z J.E. abp Józefem Michalikiem przewodniczcym Episkopatu Polski. Publikacja ta jest pierwsz pozycj ksikow z najnowszej serii – „Pasterze Kocioa”. Przedstawia elementy biograficzne tego wybitnego hierarchy, jego pogldy na wspóczesny ... wicej »
CENA: 25.00 z
[1] [2] [3] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.