ADAM
Sortuj wedug: tytuurosnco, autora

MJ PRZYJACIEL PATRON - Opowie o witych dla dzieci i modziey

Autorka, katechetka nauczajca religii w szkoach podstawowych, w niekonwencjonalny sposób przedstawia sylwetki najbardziej znanych witych jako wzorce osobowe do naladowania dla uczniów szkó podstawowych. Oryginalne jest w ksice wpisanie yciorysów witych w przeycia ... wicej »
Nakad wyczerpany

NAJTRUDNIEJSZE STRONICE NOWEGO TESTAMENTU (oprawa twarda)

Druga z ksiek Zenona Ziókowskiego omawiajca, tym razem stronice Nowego Testamentu z wyborem tych najtrudniejszych wydana w serii "Biblioteka Mioników Biblii". W ksice midzy innymi: Kobiety w rodowodzie Zmiana w Zdrowace W cztery oczy z szatanen ... wicej »
CENA: 39.00 z   35.00 z

NIECH CI WIELBI, KOCHAJ I SYSZ - Kazania i homilie 1977-1988

Najwikszy „poeta w sutannie” tym razem prezentuje zbiór kaza i homilii wygoszonych w latach 1976-1985 w kociele Sióstr Wizytek. W dziewiciu rozdziaach ksiki katecheza mistrza zwizana jest z najwikszymi witami w roku liturgicznym, np. Boym Narodzeniem, Wielkanoc, ... wicej »
CENA: 15.00 zChwilowo niedostpna

O PRAWDZIE I WOLNOCI

Filozoficzny esej ks. dra Jana Krokosa zawiera rozwaania dotyczce prawdy i wolnoci. Autor broni klasycznej koncepcji prawdy jako zgodnoci myli z rzeczywistoci, wywodzcej si od Arystotelesa, a pogbionej przez Tomasza z Akwinu. Analizuje róne rodzaje prawdy, jak: ontyczn, poznawcz, ... wicej »
Nakad wyczerpany

OBJAWIENIA MARYJNE W KIBEHO - Pierwsze objawienia uznane przez Koci w XXI w.

Ksika ta zawiera opis pierwszego uznanego przez Koció w XXI wieku objawienia Najwitszej Maryi Panny w Kibeho (Ruanda) w 1981 roku. Maryja ukazaa si trzem dziewcztom, przekazujc liczne wizje i ordzie. Zapowiedziaa, na 13 lat wczeniej, tragedi masakry ludnoci murzyskiej na skutek ... wicej »
CENA: 14.00 z

POZNAJ SWEGO PATRONA - Co oznacza twoje imi? Tom 1

Ksika ta zawiera zestawienie najpopularniejszych imion eskich i mskich osób beatyfikowanych lub kanonizowanych, bdcych naszymi patronami, wzgldnie patronami rónych zawodów i dziedzin ludzkiej dziaalnoci. Przedstawia znaczenie filologiczne imion oraz krótkie biogramy ... wicej »
CENA: 14.70 z   10.40 z

POZNAJ SWEGO PATRONA - Co oznacza twoje imi? Tom 2

,,Poznaj swego patrona” to drugi tom zawierajcy znaczenia imion oraz krótkie biogramy naszych patronów. Ksika polecana na takie uroczystoci, jak: I Komunia wita, bierzmowanie, luby, imieniny, urodziny. Format A5, 344 strony. ... wicej »
CENA: 16.80 z   10.40 z

POZNAWAĆ W ŚWIETLE WIARY

W swojej najnowszej książce Abp Bolesław Pylak mówi między innymi o Bogu, cudach, życiu i śmierci, papieżu Janie Pawle II, kardynale Stefanie Wyszyńskim, o sobie, o Unii Europejskiej, objawieniach maryjnych, zjawiskach mistycznych, parapsychologii i radiestezji, Całunie Turyńskim, świetych, ... wicej »
CENA: 21.00 z

PROBLEM ISTNIENIA BOGA

Claude Tresmontant Tum. z francuskiego: Wodzimierz Krzyaniakformat 12 x 20 cm, objto 624 strony.
Czy Wszechwiat istniejcy sam z siebie jest do pomylenia? Czy jest bytem jedynym, ontologicznie wystarczajcym, absolutnym i koniecznym? Czy moliwe byo powstanie wiata przez przypadek? Czy materia moga sama wytworzy organizmy mylce? – midzy innymi te pytania przewijaj si w ksice ... wicej »
CENA: 25.00 z   5.25 z

RZEKA O NAZWIE BIBLIA. Rozmowa z ks. Abp.Marianem Gobiewskim Metropolit Wrocawskim

Ten wywiad-rzeka jest pasjonujc rozmow o Biblii przeprowadzon z Ks. Abp. Marianem Gobiewskim, Metropolit Wrocawskim. Spojrzenie na t jedyn w swoim rodzaju wit Ksig przez pryzmat przeywania jej przez wybitnego znawc Pisma witego i arcybiskupa, pozwala uczestniczy w wielkiej przygodzie ... wicej »
1 2011
CENA: 26.25 z

SPOTKANIA DZIECI Z BIBLI. Opowiadania

Przewodnikiem, oprawadzajcy dzieci po wiecie prawdziwych historii jest Anioek Dobraszek, którego stworzy Bóg, aby suy Mu i pomaga czowiekowi. Anioek opwiada co jest zapisane w grubej ksice pod tytuem Pismo wite, które ma dwie czci: Stary i Nowy Testament. Format ... wicej »
CENA: 29.90 z

TAJEMNICA ŻYCIA WIECZNEGO - 100 dowodów na życie pozagrobowe

W tej nadzwyczaj interesującej książce Autor – znawca teologii dogmatycznej, opisuje fenomeny zjawiania się istot zmarłych ludziom żyjącym. Wyjaśnia fundamentalne prawdy wiary z zakresu eschatologii, czyli nauki o rzeczach ostatecznych. Przedmiotem rozważań Autora są: przemijanie, śmierć, ... wicej »
CENA: 15.75 z

TEOLOGIA STAREGO TESTAMENTU

Dzieło wybitne, zawierające syntezę myśli teologicznej Starego Testamentu: • Kim jest Bóg, którego święte księgi Izraela głoszą jako Boga jedynego? • Co z tego wynika dla świata? • W jaki sposób Bóg traktuje grzech, winę i cierpienie człowieka? • Jaką wizję zbawienia proponuje ... wicej »
CENA: 34.00 z   5.25 z

W BLASKU CHRYSTUSA I CIENIU SZATANA. EGZORCYZMY DAWNIEJ I DZI.

Praca zbiorowa pod red. ks.Aleksander Posacki, ks.Benedykt Barkowski
Praca zbiorowa pod red. ks.Aleksandra Posackiego/demonologa/ i ks.Benedykta Barkowskiego oficjalnego egzorcysty zawiera dwa zasadnicze bloki tematyczne: istnienie szatana w aspekcie biblijno-teologicznym oraz konkretne przypadki opta diabelskich w kontekcie historycznym i wspóczesnym. Co ... wicej »
CENA: 21.00 z

Z BOEGO MIOSIERDZIA Kult i wstawiennictwo witych Paskich

Najnowsza ksika ks. dra Ryszarda Uklei jest kontynuacj jego poprzednich dwóch tomów zatytuowanych „Maryja szafarka ask”, w których opisa uzdrowienia, aski i cuda dokonane za wstawiennictwem Najwitszej Maryi Panny. Spotkay si one z duym oddwikiem i bardzo ... wicej »
CENA: 22.00 z   19.00 z

ZATOPIENI W BOGU - Mistycy polscy

Ksika wybitnego znawcy mistyki i teologii duchowoci jest powicona wycznie najwikszym mistykom polskim, od b. Doroty z Mtowów (XIV w.) do mistyków wieku XX. W encyklopedycznym skrócie Autor przedstawi rys biograficzny znanych i nieznanych mistyków, np. Jakuba z ... wicej »
CENA: 12.00 z   5.25 z
Poprzednia[1] [2] [3] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.