ADAM
Sortuj wedug: tytuurosnco, autora

BENEDYKT XVI - ABY NA NOWO ODKRY RADO W WIERZE. Antologia papieskich wypowiedzi na temat wiary, wtpienia i ateizmu.

Benedykt XVI w swojej refleksji wykazuje, e chocia wiara chrzecijaska dotyczy tego, co wieczne, to mamy w niej do czynienia z Bogiem w historii, z Bogiem jako czowiekiem. Dziki temu przerzuca ona „most ponad przepaci, midzy wiecznoci a doczesnoci, midzy tym, co widzialne, i tym, ... wicej »
1 2014
CENA: 23.00 zChwilowo niedostpna

CHRZEST WITY SAKRAMENTEM KOCIOA

Publikacja ta pomoe w przygotowaniu si rodziców i chrzestnych o pogbionego przeycia sakramentu chrztu witego. Pomimo e na ten temat istnieje ju sporo literatury o chrakterze liturgiczno-pastoralnym - niniejsza publikacja zawiera pewne novum. Polega ono m.in. na tym, e jej autor poprzedzi ... wicej »
CENA: 8.00 z

DOTKN CHRYSTUSA

Rozwaania biskupa Wacawa Depo dotyczce: Adwentu, Boego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy. Pragnienie „dotknicia" tajemnicy Boga istniao chyba od pocztku egzystencji czowieka. Mówi nam o tym wyranie ju Stary Testament zarówno w semantyce Imienia Boga: „Jestem, ... wicej »
pierwsze 2008
CENA: 19.00 z

KREW WIECZNIE YWA. ycie, mier i cuda w. Januarego.

Co roku od wielu stuleci powtarza si w Neapolu cud krwi w. Januarego - mczennika za wiar, citego w 305 roku n.e. Jego krew zebrana w ampuki przez pewn pobon kobiet i przekazana miejscowemu biskupowi, zakrzepa i stwardniaa, rozpuszcza si samoczynnie kilkakrotnie w roku, przede wszystkim ... wicej »
pierwsze 2007
CENA: 19.80 z   9.90 z

MISTYKA MIOSIERDZIA

Interesujce opracowanie mistyki miosierdzia, któr uksztatowa Jezus w postawie w. Faustyny. Miosierdzie Boe byo ksztatowane na paszczynie rozwoju ycia mistycznego witej, a do jego najwyszego stanu, czyli zalubin duchowych. W wietle tego ycia mistycznego, moemy zrozumiec ... wicej »
CENA: 14.00 z

MIŁOSIERDZIE BOŻE NASZĄ NADZIEJĄ

Treść tej pracy stanowią cztery rozdziały. W pierwszym z nich chciałbym ukazać, że Boże Miłosierdzie nie jest jakimś „wynalazkiem” naszych czasów. Miłosierdzie to ujawniało sie często w dziejach ludzkości, o czym czytamy w Piśmie świętym. W drugim rozdziale niniejszej pracy omawiam ... wicej »
1 2016
CENA: 9.00 z

MODLITWY SUGI BOEGO JANA PAWA II. Na kady dzie roku kocielnego.

Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym ukazuje si rodzaj modlitewnika papiea Jana Pawa II skorelowanego z kadym dniem w liturgii Kocioa w cigu caego roku. Sowo wstpne napisa Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz. Ksika bardzo pikna w formie i treci. Przeznaczona ... wicej »
CENA: 23.90 z

MOJA PIERWSZA KOMUNIA WITA

Album ten zosta wydrukowany z myl o dzieciach przystpujcych do Pierwszej Komunii witej. Ma on w sposób dostosowany do poziomu dziecka zaznajomi je z podstawowymi prawdami wiary dotyczcymi sakramentu Eucharystii. Ma ubogaci, przypomnie i ugruntowa prawdy dotyczce tego tematu, poznane ... wicej »
CENA: 17.00 z

NOWENNA DO W. DAMIANA DE VEUSTER - Apostoa trdowatych z Molokai

Pr. zbiorowa
Nowenna wraz z krótkim rysem biograficznym w. Damiana. W roku 1995 papie Jan Pawe II zaliczy go w poczet bogosawionych, podczas swej podróy apostolskiej do Belgii. ... wicej »
1 2009
CENA: 2.10 z

O MIOCI, MAESTWIE I RODZINIE - Przygotowanie do ycia w rodzinie

Opracowanie: Maria Ry
B>Podrcznik dla uczniów wszystkich rodzajów szkó ponadgimnazjalnych. Jest pozycj rekomendowan przez Zespó Opiniodawczo- -Doradczy MEN, powoany do okrelenia zasad wprowadzenia przedmiotu „wiedza o yciu seksualnym czowieka”. Ksika ta jest zalecana ... wicej »
CENA: 20.00 z   3.15 z

PAMITKA CHRZTU WITEGO nowe wydanie

"We chrzcie nadali nam imi - nazywamy je naszym imieniem chrzecijaskim. Wedug tradycji Kocioa jest to imi witego, imi jednego z bohaterów wród uczniów Chrystusa. Przyjcie tego imienia przypomina nam, e zostalimy przyjci do wspólnoty witych, i e jednoczenie ... wicej »
drugie 2009
CENA: 15.75 z

PANIE, NAUCZ NAS MODLI SI. Poradnik modlitewny

Czym jest modlitwa w naszej wierze Poradnik modlitewny opisujcy i omawiajcy modlitwy Kocioa, Ojcze Nasz Zdrowa Mario Róaniec Drog Krzyow Modlitwy wstawiennicze Autor bardzo wnikliwie prezentuje wszystkie aspekty tych modlitw, ich ukad, tre i przesanie. ... wicej »
Pierwsze 2011
CENA: 15.00 z

POKER Z SZATANEM. Z dziejw za

Jan Pawe II, 24 maja 1987 r., w czasie pobytu w sanktuarium w.. Michaa Archanioa w prowincji Foggia, powiedzia: „Ta walka z szatanem, któr wyraa posta Michaa Archanioa, jest aktualna take i dzi, poniewa szatan nadal yje i dziaa w wiecie. W rzeczywistoci zo, jakie si w ... wicej »
pierwsze 2010
CENA: 24.90 z

RADUJ SI TWOJ WIAR

Rozwaania biskupa Wacawa Depo dotyczce "czasu zwykego" w roku kocielnym. W kadym momencie ycia chrzecijanina wane jest odnalezienie „aski chwili", któr Pan Bóg przygotowa dla naszego rozwoju duchowego. Ze swej strony chciabym, aby te rozwaania, ... wicej »
pierwsze 2009
CENA: 24.90 z
[1] [2] Nastpna
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.