ADAM

1050-LECIE CHRZTU POLSKI

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wielkiego wydarzenia w dziejach Polski, jakim byo przyjcie chrztu przez Mieszka I i jego druyn. Czytelnik zapozna si z sytuacj plemion sowiaskich i ich wierze na terytorium dzisiejszej Polski, wpywami chrzecijastwa midzy Odr i Wis, wypadkami ... wicej »
1 2016
CENA: 12.90 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU. T. 5 Tablice chronologiczne

Niniejsze opracowanie stanowi suplement opracowanej przez autora „monografii milenijnej”, jako jej 5. tom. Obejmuje ono okres 1000-lecia istnienia biskupstwa wrocawskiego, erygowanego w 1000 r. podczas zjazdu gnienieskiego. Publikacja zawiera wybór dat i faktów dotyczcych ... wicej »
CENA: 14.00 zChwilowo niedostpna

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU - redniowiecze (do roku 1417)

W 1986 r. kardyna Henryk Gulbinowicz, arcybiskup-metropolita wrocawski, w licie pasterskim zapowiadajcym Jubileusz 1000-lecia diecezji wrocawskiej, napisa: „Dzieem upamitniajcym nasze milenium bdzie opracowanie i wydanie kilkutomowego dziea zbiorowego o charakterze historyczno-teologicznym, ... wicej »
drugie poszerzone 2010
CENA: 72.45 zChwilowo niedostpna

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.1, Cz. 2 - redniowiecze (Od 1417 do 1520)

Druga cz, pierwszego tomu milenijnego wydania "Historii Kocioa katolickiego na lsku", przedstawia dzieje redniowiecznego Kocioa w latach 1417-1517. By to czas katedr, uniwersytetów, liryki religijnej i miosnej, panowania ducha nad ciaem. W monografii zwrócono uwag ... wicej »
drugie poszerzone 2010
CENA: 70.00 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.2. Czasy wczesnonowoytne (Od 1520 do 1742)

Tom drugi monografii milenijnej dziejów Kocioa lskiego dotyczy okresu panowania habsburskiego na lsku i obejmuje cztery podstawowe zagadnienia: reform protestanck (1520-157) reform katolick (1574-1609) kontrreformacj habsbursk (1609-1682) dominacj Kocioa ... wicej »
pierwsze 2011
CENA: 68.25 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.3, cz 1 (od 1741 do 1845)

Tom 3 opracowania historii Kocioa na lsku obejmuje okres podporzdkowania tych terenów protestanckiemu pastwu pruskiemu. Cz pierwsza obejmuje lata 1742-1845 to jest od momentu pojawienia si wojsk pruskich na ziemiach lskich, do objcia diecezji wrocawskiej przez ksicia-biskupa Melchiora ... wicej »
pierwsze 2012
CENA: 72.45 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.3, cz 2 (od 1845 do 1887)

Cz druga tomu 3 Historii Kocioa Katolickiego na lsku dotyczy okresu Wiosny Ludów , a po jej zakoczeniu bardzo trudnego czasu Kulturkampfu. To okres rzdów kardynaa Melchiora Diepenbrocka i arcybiskupa Henryka II Forstera. ... wicej »
pierwsze 2013
CENA: 61.85 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.3, cz 3 (od 1887 do 1945)

Tom 3 opracowania historii Kocioa na lsku obejmuje okres podporzdkowania tych terenów protestanckiemu pastwu pruskiemu. Cz 3 obejmuje lata 1887 do 1945 i dotyczy okresu po zakoczeniu brutalnej walki pruskich wadz pastwowych z Kocioem katolickim. Nastpi wtedy stopniowy rozwój ... wicej »
pierwsze 2013
CENA: 79.00 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.4, cz 1 (od 1945 do 1956)

Tom 4 to najnowsze dzieje Kocioa Katolickiego na lsku. Cz 1 obejmuje lata 1945 do 1956 i dotyczy dziejów archidiecezji wrocawskiej, w jej granicach z 1945 r. i póniejszych reorganizacji kocielnych jednostek administracyjnych z 1972, 1992 i 2004r. Rozdzia 1 opisuje bardzo ... wicej »
drugie poprawione 2014
CENA: 79.00 z

HISTORIA KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU T.4, cz 2 (od 1956 do 2014)

Ostatni tom "Historii Kocioa katolickiego na lsku" prezentuje czasy najnowsze Archidiecezji Wrocawskiej, a do lat wspóczesnych. Rzdy arcybiskupa-matropolity Bolesawa Kominka Archidiecezja Wrocawska pod rzdami wikariusza kapitulnego Wincentego Urbanka Pierwszy ... wicej »
drugie poprawione 2015
CENA: 79.00 z

POSTACIE KOCIOA KATOLICKIEGO NA LSKU

Kardyna Henryk Gulbinowicz wysun myl popularnego opracowania kocielnych dziejów lska. Idc za sugesti swojego ordynariusza, postanowiem ukaza te dzieje na tle wybranych osób. W sumie na kartach ksiki przesuwa si 400 postaci: biskupów, duchownych, zakonników ... wicej »
pierwsze 2016
CENA: 97.00 z

PREKURSORKI MIOSIERDZIA BOEGO

Celem niniejszego opracowania jest przyblienie osób, wybranych przez Boga, które przekazay wiatu ordzie o bezgranicznej mioci Boga do czowieka. Mona do nich zaliczy przede wszystkim: Woszk - s. Bengin Konsolat Ferro, Francuzk - m. Mari Teres de Sales Desandais i dwie Hiszpanki ... wicej »
1 2017
CENA: 4.50 z

ROSJA I ROSJANIE W XX STULECIU W ŚWIETLE OBJAWIEŃ FATIMSKICH

Stulecie objawień Matki Bożej trojgu dzieciom w Fatimie oraz wydarzeń rewolucji lutowej i październikowej w Rosji skłoniło mnie do napisania niniejszej książki. Została ona oparta na literaturze przedmiotu i nosi znamiona publikacji popularno-naukowej. Wszak jest ona przeznaczona dla zwykłego ... wicej »
pierwsze 2018
CENA: 24.90 z
Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay

Stali Klienci

   :    zaloguj si�   Rejestracja »dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.