ADAM

Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM" funkcjonuje od marca 1990 roku. Jej wacicielem jest Prezes Adam Mazurek, pracujcy w zawodzie poligrafa i wydawcy od 1964 roku.

Oficyna dzieli si na dwa dziay: owiatowy, kierowany przez Dyrektora Stefana skiego oraz popularnonaukowy, kierowany przez Dyrektora Stefana Budzyskiego. Cech charakterystyczn Oficyny jest rónorodno tematyczna oraz literatura oparta na wartociach humanistycznych i etyczno-moralnych.

W listopadzie 1998 roku Oficyna otrzymaa status zakadu pracy chronionej, a w marcu 1999 roku Certyfikat jakoci ISO 9002 jako drukarnia oraz jako pierwszemu wydawnictwo w Polsce.

 

Tematyka wydawnicza:

  • podrczniki szkolne,
  • materiay dydaktyczne dla szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • ksiki popularno-naukowe,
  • ksiki historyczne,
  • ksiki teologiczno-filozoficzne i religijne,
  • poradniki z zakresu medycyny niekonwencjonalnej,
  • sowniki i encyklopedie,
  • kalendarze.

Rónorodno tematyczna wydawanych przez nas ksiek oraz dbao o doskona szat graficzn zachca do wspópracy. Dysponujemy wasn bogat baz poligraficzn,  w zwizku z czym wiadczymy kompleksowe usugi wydawniczo-poligraficzne, a fachowa obsuga daje gwarancj satysfakcji.

Gwarantujemy dobr jako, krótkie terminy oraz przystpne ceny. Wspópracujemy z wietnymi plastykami i fotografikami. Zapewniamy pen obsug zamówienia (od projektu do produktu). Dziaamy blisko 20 lat i mamy nadziej, e w dalszym cigu bdziemy umacnia swoj pozycj solidnego, znajcego potrzeby rynku wydawcy, a wspópraca z nami bdzie przyjemnym dowiadczeniem.Realizujemy p�atno�ci on-line:
p�atno�ci przez Dotpay


dodaj do ulubionych        strona g��wna        kontakt              polityka cookies
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel. 022 843-37-23 »
do g�ry       wstecz


opracowanie Prekursor
x
Serwis u�ywa ciasteczek (cookies) - plik�w zapisywanych na dysku, w celu zapami�tywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u�ytkownika (wi�cej).
U�ytkownik zawsze mo�e skonfigurowa� cookies w ustawieniach swojej przegl�darki internetowej.